Ricardo Saro

Ricardo Saro, Seladon, 2011, oil on canvas, 100 x 70 cm (39 1/3 x 27 1/2 in), © Ricardo Saro, Photographer: Janko Woltersmann
Ricardo Saro, Karmesin, 2015, oil on canvas, 190 x 190 cm (74 3/4 x 74 3/4 in), © Ricardo Saro, Photographer: Achim Kukulies, Düsseldorf
Ricardo Saro, Ultramarinus I, 2015, oil on canvas, 70 x 110 cm (27 1/2 x 43 1/3 in), © Ricardo Saro, Photographer: Achim Kukulies, Düsseldorf
Ricardo Saro, Ultramarinus II, 2015, oil on canvas, 70 x 110 cm (27 1/2 x 43 1/3 in), © Ricardo Saro, Photographer: Achim Kukulies, Düsseldorf
/

All Works